Privacy Policy

1. Algemeen

Deze verklaring legt uit hoe Isabel NV/SA (“wij”, “ons”, “onze”, “Isabel”), met maatschappelijke zetel te Keizerinlaan 13-15, 1000 Brussel, België (telefoon: +32 2 545 17 11), als verantwoordelijke voor de verwerking, persoonsgegevens verwerkt die wij van u verzamelen via de fintech research website.

Isabel maakt deel uit van Isabel Group die bestaat uit:

 • Isabel NV/SA, met kantoren te Keizerinlaan 13-15, 1000 Brussel, België (tel: +32 2 545 17 11);
 • CodaBox NV/SA, met kantoren te Diestsepoort 1, 3000 Leuven, België (tel: +32 2 880 84 80);
 • Clearfacts BV/SRL, met kantoren te Posthoflei 1 / Bus 1A, 2600 Antwerpen, België (tel: +32 3 369 55 66); en
 • Clearnox SAS, met kantoren te 8 Rue Honoré de Balzac, 37000 Tours, Frankrijk (telefoon: +33 2 47 60 65 96).

2. Updates van deze privacyverklaring

We behouden ons het recht voor deze privacyverklaring op elk moment te wijzigen, maar zullen dit in elk geval doen in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving. We zullen u, indien mogelijk, per e-mail op de hoogte brengen van eventuele belangrijke wijzigingen in deze verklaring.

Deze verklaring werd voor het laatst gewijzigd en herzien op 16/05/2022.

3. Informatie die we verzamelen

3.1 Klantenondersteuning

Wanneer u contact met ons opneemt via onze website of per telefoon, verzamelen we de volgende soorten persoonlijke gegevens over u:

 • Identificatiegegevens: uw naam en titel, e-mailadres en telefoonnummer (optioneel);
 • Gegevens met betrekking tot uw bedrijf: uw bedrijfsnaam en zijn activiteit sector of industrie;
 • Gegevens met betrekking tot beveiliging: uw IP-adres, beveiligingslogboeken, verbindings- en activiteitenlogboeken en de user-agent van uw webbrowser;
 • Alle aanvullende informatie die u zou opnemen in de berichten die u ons stuurt; en/of
 • Alle informatie die tijdens het gesprek wordt gedeeld.

We kunnen ook, wanneer u deze verstrekt, informatie verzamelen met betrekking tot uw persoonlijke assistent.

3.2 Marketing

Wanneer u een whitepaper of andere documentatie aanvraagt, verzamelen wij uw e-mail, naam en organisatie.

3.3 Website browsing

Terwijl u door onze website bladert, verzamelen we de volgende soorten persoonlijke gegevens over u:

 • Identificatiegegevens: uw IP-adres;
 • Gegevens met betrekking tot beveiliging: beveiligingslogboeken, verbindings- en activiteitenlogboeken en de user-agent van uw webbrowser;
 • Wanneer u ons toestemming geeft, verzamelen we ook gegevens met betrekking tot uw gebruik van de website, zoals de pagina’s die u hebt geraadpleegd of als u onze website in het verleden al heeft bezocht.

4. Verwerkingsdoeleinden

Uw persoonsgegevens worden verwerkt voor de volgende doeleinden:

 • Waar het nodig is voor de uitvoering van een contract tussen u en ons of om op uw verzoek stappen te ondernemen om een contract aan te gaan:

  • Om u de door u gevraagde informatie te verstrekken en uw vragen te beantwoorden wanneer u contact met ons opneemt.
  • Om de relatie tussen u, onze klant, en ons en andere leden van de Isabel-groep te beheren.
  • Om de veiligheid van onze diensten, inclusief uw gegevens, te waarborgen.
 • Waar u uw toestemming hebt gegeven:

  • Om op uw verzoek contact met u op te nemen en u meer informatie te verstrekken over onze diensten.
  • Om op uw verzoek contact met u op te nemen en een afspraak met u te maken.
  • Om ons in staat te stellen u promotionele aanbiedingen en informatie over onze en andere leden van de Isabel Group-producten te sturen, in overeenstemming met uw keuzes.
  • Om cookies op uw browser te plaatsen en geavanceerde statistieken uit te voeren op basis van de informatie die deze cookies ons verstrekken.
 • Waar nodig voor onze gerechtvaardigde belangen, zoals hieronder vermeld, en waar niet terzijde geschoven door uw belangen of fundamentele rechten en vrijheden:

  • Om de veiligheid van onze en andere toepassingen, diensten, processen, websites en databases van Isabel Group te verzekeren.
  • Om een spoor te behouden van onze zakelijke relaties met u, als bestaande of potentiële klant van Isabel Group.
  • Om herziening van eerdere oproepen voor opleiding van agenten en voor kwaliteitscontrole mogelijk te maken.
  • Om bestaande klanten informatie te sturen over de evolutie van de Isabel Group en de producten van haar aangesloten bedrijven; u kunt te allen tijde verzoeken om deze communicatie stop te zetten via een uitschrijflink die onderaan elke communicatie aanwezig is.
  • Om onze diensten te verbeteren en nieuwe commerciële aanbiedingen voor de hele groep te ontwikkelen door b.v. trends, terugkerende problemen, klantgedrag, door uw gebruik van onze diensten;
  • Om reclame te maken voor onze diensten bij bestaande klanten.
  • Om niet-nominatieve informatie te verkrijgen over de bezoekers die de websites van Isabel Group raadplegen.

  Voor deze doeleinden hebben we een afwegingstest uitgevoerd, zoals de wet vereist, en hebben we vastgesteld dat, rekening houdend met de beperkte verzamelde persoonlijke gegevens, de uitgevoerde verwerking en uw redelijke verwachtingen, ons gerechtvaardigd belang bij het uitvoeren van deze verwerkingsactiviteiten niet wordt opgeheven door uw belangen of fundamentele rechten en vrijheden.

 • Waar het voor ons noodzakelijk is om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, zoals het melden van misdaad of poging tot misdrijf, of belastingaangifte.

5. Onthulling en overdracht van persoonsgegevens

Om onze diensten aan u te kunnen leveren en voor de bovenstaande doeleinden, moeten we uw persoonsgegevens delen met:

 • Personeel van Isabel en Isabel Group met toegang op een “need to know”-basis en met contractanten die een vertrouwelijkheidsovereenkomst met ons hebben ondertekend.
 • Externe verwerkers, gevestigd in de Europese Economische Ruimte, die ons enkel op basis van onze instructies ondersteunen bij de verwerking van uw persoonlijke gegevens en die onderworpen zijn aan passende vertrouwelijkheidsverplichtingen:
  • Microsoft, die onze oplossingen voor klantrelaties en schermdeling levert en onderhoudt.
  • Google Analytics, die ons eenvoudige statistieken geeft over het aantal unieke bezoekers op onze website.
  • Amazon Web Services (AWS), die verantwoordelijk is voor het hosten van onze website en applicaties.
 • Overheidsinstellingen of regelgevende instanties in overeenstemming met onze rapportageverplichtingen.

6.Beveiliging en bewaring van gegevens

Uw persoonsgegevens zijn en blijven strikt vertrouwelijk.

We nemen alle redelijke maatregelen om uw persoonlijke gegevens te beschermen. Dit omvat het opzetten van processen en procedures om de ongeoorloofde toegang tot of openbaarmaking van uw persoonlijke gegevens tot een minimum te beperken. We zorgen ervoor dat de derde partijen waarmee we uw persoonsgegevens delen, ook over adequate beveiligingsmaatregelen beschikken.

We bewaren uw persoonlijke gegevens zo lang als nodig is om de doeleinden te bereiken die zijn gedefinieerd in sectie 4 (Verwerkingsdoeleinden), met maximale bewaartermijnen zoals hieronder gedefinieerd:

 • Gegevens die worden verzameld wanneer u contact met ons opneemt voor vragen of ondersteuning, worden 10 jaar bewaard.
 • Gegevens die worden verzameld wanneer u informatie over onze diensten aanvraagt, worden 3 jaar bewaard of totdat u ons verzoekt uw gegevens te verwijderen.
 • Gegevens verzameld voor statistische doeleinden worden 14 maanden bewaard.
 • Technische en beveiligingslogboeken worden maximaal 6 maanden bewaard.
 • Gegevensback-ups, gemaakt om veiligheidsredenen, worden 4 weken bewaard;
 • Gegevens die voor marketingdoeleinden worden verzameld, worden bewaard zolang we uw toestemming hebben.

7. Geautomatiseerde besluitvorming en profilering

Er zullen geen geautomatiseerde beslissingen over u worden genomen, noch zullen er profielen worden gemaakt als onderdeel van de verwerking die in deze verklaring wordt beschreven.

8. Uw rechten

U heeft het recht om ons te vragen om een kopie van uw persoonsgegevens, om ons te vragen om correctie, verwijdering of beperking (stopzetting van actieve) verwerking van uw persoonsgegevens en om de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens in een gestructureerde, machineleesbaar formaat. Bovendien kunt u in bepaalde omstandigheden bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (met name wanneer we uw persoonsgegevens niet hoeven te verwerken om te voldoen aan een contractuele of andere wettelijke vereiste).

Waar we om uw toestemming hebben gevraagd, kunt u deze toestemming op elk moment intrekken; dit heeft echter geen invloed op de verwerking die al heeft plaatsgevonden vóór de intrekking. U kunt uw toestemming, gekoppeld aan ons gebruik van cookies, intrekken door de cookies gekoppeld aan ons domein te verwijderen.

U kunt de bovengenoemde rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen zoals beschreven in het gedeelte ‘Contact’ hieronder.

Deze rechten kunnen beperkt zijn, bijvoorbeeld als het voldoen aan uw verzoek persoonlijke gegevens over een andere persoon zou onthullen, of als u ons vraagt om informatie te verwijderen die we wettelijk verplicht zijn te bewaren of waarvan we een dwingend gerechtvaardigd belang hebben om te bewaren.

Als je onopgeloste problemen hebt, heb je het recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit: https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/

9. Contact

Als u vragen heeft over deze privacyverklaring of om welke reden dan ook contact met ons wilt opnemen in verband met de verwerking van uw persoonsgegevens, neem dan contact op met onze functionaris voor gegevensbescherming door een e-mail te sturen naar privacy@isabelgroup.eu, of door een gedateerde en ondertekende aanvraag te sturen naar Isabel NV/SA, Keizerinlaan, 13-15, 1000 Brussel, België.

10. Cookies